Hakkımızda

Bir psikiyatrist ve bir işletme hocası bir araya gelir ve bir hayal kurarlar. Hayalleri, alanının en güvenilir uzmanlarına herkesin hızlıca ve kolayca ulaşabileceği, sağlığın devasa bir endüstri değil, uzmanla danışan arasında gerçekleşen özel bir deneyime dönüştüğü bir dünya yaratmaktır.  Bu hayal, üzerinde konuştukça ciddiyete biner, önce STETO gibi bir isme ve ekip arkadaşlarının da katılımıyla kurumlaşmış bir cisme bürünür. STETO bilimsel düşünceye, iş etiğine, açıklığa ve uzman danışan mahremiyetine inanır. 
Psikiyatrist Dr. İlker Küçükparlak (Kurucu, Yönetici)

1994-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Psikiyatri ihtisasını 2011 yılında Bakırköy Mazhar Osman Uzman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tamamladı. Mecburi hizmetin ardından 2013-2014 yılları arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde başasistan olarak görev yaptı. 2014 yılından itibaren serbest hekim olarak çalışmaktadır. Halen Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesinde Evrimsel Psikoloji dersi vermektedir. Türkiye Psikiyatri Derneğinin Barış Kitabı’na “Evrimsel Psikolojik Açıdan Savaş” ve Kitlesel Travmalar Ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, Müdahale Ve Sağaltım Kılavuzuna “Tükenmişlik” bölümlerini yazdı. Evrimsel psikoloji ,sosyal psikoloji, sinirbilim ve sağlık psikolojisi temel ilgi alanlarındandır.

Prof.Dr. Ata Özdemirci (Kurucu, Yönetici)

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Prof. Dr. Ata Özdemirci, bir süre inşaat mühendisliği ve risk mühendisliği yaptıktan sonra 2002 yılında Marmara Üniversitesinde akademik kariyerine başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini, Marmara Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalından almıştır. Doçent unvanını 2015 yılında “Yönetim ve Strateji” alanında alan Özdemirci, halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmakta; çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında “Stratejik Yönetim”, “İşletme Yönetimi”, “Bilim Felsefesi ve Metodoloji”, “Sosyal Girişimcilik”, “Girişimcilik”, “Performans Yönetimi”, “Uygarlık Tarihi” ve “Seminer” derslerini vermektedir. “Şirket ve Popüler Kültür”, “Stratejik Liderlik ve Örgütsel Uyumlanma”, Şadi Can Saruhan’la birlikte kaleme aldığı “Bilim, Felsefe ve Metodoloji” ve Erol Eren’le ortak yazar olduğu “İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası” adlı eserleri vardır. 


STETO Ekibi, 2022 , Denizbank Neohub