Dr. Ahmet Doğan

Profesyonel Koç /Liderlik Türkiye / Ankara

Özet Bilgi

 • Kurumsal yapılardaki 16 yıllık iş deneyimimin ardından 2016 yılından itibaren ‘Eğitmen, Danışman ve Koç’ olarak profesyonel çalışmalarıma devam etmekteyim. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimlerimi sırasıyla, İktisat (Lisans, 2000), Halkla İlişkiler (Ön lisans, 2006), İşletme Yönetimi (Yüksek Lisans, 2007), Sosyoloji (Lisans, 2019) bölümlerinde tamamladım. İşletme alanında doktora eğitimimi 2022 yılında tamamladım.

  Profesyonel iş deneyimlerim:
  Moskova’ da özel bir şirkette stok kontrolörlüğü (2000 -2001)
  Golden Lojistik A.Ş. de personel memuru (2002-2004),
  Osmanlı Reklam Grup şirketlerinde insan kaynakları sorumlusu (2004-2005)
  Türk Kızılayı bünyesinde (2005-2016)
  İnsan kaynakları uzmanı (2005-2009)
  İnsan kaynakları birim yöneticisi (2009-2011)
  İnsan kaynakları direktör yardımcısı (2011-2013)
  İnsan kaynakları direktörü (2013-2016)

  2016 yılından itibaren, “Eğitimci, danışman, profesyonel koç” olarak çalışmaya devam etmekteyim. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası nitelikteki kurumlara, stratejik planlama ve yönetim, yeniden yapılanma, insan kaynakları sistemlerinin (iş analizleri, iş değerleme, işe alım, performans yönetimi, yetenek yönetimi, kurumsal akademi kurulması vb.) kurulması ve geliştirilmesi konularında danışmanlık yapmaktayım. Uluslararası Koçluk Federasyonu’na akredite Erikson Koçluk Okulu mezunu olarak 2016 yılından itibaren koçluk hizmeti vermekteyim.

  Akademik Çalışmalarım
  Tezler
  •Doğan, A. 2022. Temel Benlik Değerlendirmesinin İşe Tutkunluk Üzerindeki Etkisinde Dönüştürücü ve Etkileşimci Önderliğin Aracılık Etkisi. Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi
  •Doğan, A. 2007. Afet Acil Müdahale Dönemleri için İnsangücü Planlaması Yapmak. Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi

  Makale ve Bildiriler
  •Çetiner, Nurcan ve Doğan, Ahmet, (2022), Çalışma Düşüncesi Ölçeği (Akademik Hakem Onay Süreci Tamamlandı, Yayım Sürecinde)
  •Özdemir, Mahmut ve Doğan, Ahmet, (2021). Bireylerin çalışma düşüncelerinin işe tutkunluk düzeylerindeki farklılığa etkisinin incelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (3), 2203-2222
  •Doğan, A., Arar, T., Öneren, M., Kartal, C. (2019). Psikobiyolojik Kişilik Faktörlerin İş Performansı Üzerindeki Etkisinde Etik Eğilimlerin Aracılık Rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 2273-2289
  •Doğan,Ahmet (2019). Kişilik ve Liderlik, IBEMS-II. Uluslararası Ekonomi ve Pazarlama Kongresi, 2019, Istanbul, Maltepe

Eğitim

 • Mezun Olunan Üniversite : Muğla Üniversitesi - İktisat
 • Yüksek Lisans Yapılan Üniversite : Atılım Üniversitesi - İşletme
 • Doktora Yapılan Üniversite : Kırıkkale Üniversitesi - İşletme

Hizmet Verilen Diller

 • Turkish
 • English

Sertifikalar

Anahtar Kelimeler

 • Koç
 • Mentör
 • Liderlik
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Performans Yönetimi
 • Kariyer Koçluğu
 • Yetenek Yönetimi

26 Eylül - 2 Ekim 2022

 

9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
PZT

26

SAL

27

ÇAR

28

PER

29

CUM

30

CMT

1

PAZ

2