KVKK Bilgilendirme ve Gizlilik Politikası


 • Websitesi Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Steto Sağlık Bilişim Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Steto”) olarak, http://www.steto.com alan adlı internet sitesi (“Websitesi”, “Website”) kullanımınıza ilişkin siz Websitesi ziyaretçilerini (“Ziyaretçi”); kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz: 

  Veri Sorumlusu: Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Marmara Üniversitesi Sitesi Sosyal Tesis Konuk Evi Apartmanı No:151/1 Marmara Üniversitesi Teknopark 2 Kadıköy/İstanbul merkezinde kurulu 241773-5 sicil numaralı Steto Sağlık Bilişim Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

   Websitesi’ni kullanımınız sırasında işlenen kişisel verileriniz;

   hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

   doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

   işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve

   hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.


   Steto Tarafından İşlenen Veri Türleri

   İşlem Güvenliği Bilgileri

   Ziyaretçiler’in IP Adresi bilgileri, Websitesi’nde yer alan çerezler vasıtasıyla otomatik yollarla işlenmektedir. Ziyaretçiler’in Websitesi‘ne erişim sağladıkları cihazın tanımlanabilmesi amacıyla işlediğimiz IP Adresi verisi, KVKK m.5 f:2 ç bendi gereği, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Yer Sağlayıcı olarak yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla, Trafik Bilgisi tanımının kapsamında yer alan IP Adresi verisini işlememizin hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmemiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, yargı mercileri tarafından talep edilmesi halinde yargı makamları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTİK”)’nun talep etmesi halinde BTİK ile paylaşılabilecektir.

   Diğer

   Ziyaretçiler’in Çerez Kayıtları bilgileri, Websitesi’nde yer alan çerezler vasıtasıyla otomatik yollarla işlenmektedir. Ziyaretçiler’in Websitesi’nde geçirdikleri süre ve bu süredeki faaliyetlerinin analiz edilerek kullanıcı deneyiminin artırılabilmesi amacıyla işlediğimiz Çerez Kayıtları verisi, KVKK m.5 f:2 f bendi gereği, Website verimliliği ve Ziyaretçi memnuniyetinin analiz edilebilmesi kapsamında özel hayat gizliliğinizi ihlal etmeyecek ölçüde meşru menfaatimiz için Çerez Kayıtları verisini işlememizin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Çerez Kayıtları verisi, bu konudaki aydınlatılmış açık rızanıza bağlı olarak çerezin analiz edilebilmesi amacıyla, kullanılan çerezin türüne göre Google ile paylaşılabilecektir.

   Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

   Çerez Politikası

   İşbu Çerez Politikası (“Politika”), Steto’ya ait Website için geçerlidir. Politika’da yer alan çerezler Website’mizi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimlerini geliştirmek, sizlere belirli hizmetler sunmak ile Website ve Ziyaretçi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Politika’da yer alan çerezlerin kullanımı başta KVKK olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata ve amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

   Steto olarak, Website’de kullanmakta olduğumuz çerezleri devre dışı bırakabilir, silebilir, değiştirebilir veya Websitesi’ne yeni çerezler ekleyebiliriz. Bu nedenle, işbu Politika’da yer alan bilgileri değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Güncel Politika üzerinde yapılan değişiklikler, erişiminize açık bir mecrada yayımlanması ile yürürlüğe girecektir. Metnin son güncelleme tarihine sayfanın üst kısmında ulaşabilirsiniz.

   Yukarıda belirtilen Website ve sayfalarına erişerek, işbu Politika uyarınca çerez kullanımını onaylamış olursunuz. Politika’da yer alan çerezlerin kullanılmasını istemediğiniz takdirde internet tarayıcınızın ayarlarını Politika’da belirtilen şekillerde düzenlemeli veya Website’mizi kullanmaktan kaçınmalısınız. Ancak çerezlerin kullanımına izin vermemek veya çerezleri silmek Website’mizin kullanımını olumsuz yönde etkileyebilir ve Website’de sunduğumuz bazı hizmetleri kullanamamanıza yol açabilir.

   Politika’mız ile amaçlanan, Ziyaretçiler’i çerezler vasıtası ile elde edilen kişisel verileri hakkında KVKK’nin 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatmaktır. Aşağıda yer verilen tablolar, işbu Politika uyarınca kullanılmakta olan çerezler ve kullanım amaçlarını özetlemektedir.

   Çerez Nedir?

   Çerezler (cookies) web sunucuları tarafından internet tarayıcınıza gönderilen ve Website’ye erişmek için kullandığınız cihaza kaydedilerek, Website ziyaretinize yönelik bilgilerin depolandığı küçük boyutlu metin dosyalarıdır.

   Çerezlerin Kullanım Amacı Nedir?

   Çerezler, yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Ziyaretçiler’imize daha uygun hizmet, ürün veya teklif sunmak için kullanılmakla beraber;

   • Website’mizin kullanılması için ihtiyaç duyulan teknik verilerin sağlanması,
   • Website’yi kullanım alışkanlıklarınıza ve ne şekilde kullandığınıza ilişkin bilgileri toplanması;
   • Başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, kanundan kaynaklanan ve/veya sözleşmelerin ifasına yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için IP adresi gibi kişisel verilere ihtiyaç duyulması sebepleriyle kullanılmaktadır.

   Çerez Türleri ve İşlevleri

   Aşağıda, Website’mizde kullanılan çerezlerin türlerine dair açıklamaları bulabilirsiniz.

   Zorunlu Çerezler: Bu çerezler, Website’mizin beklendiği gibi çalışabilmesi için gereklidir, özellikle aynı oturum içerisinde önceki sayfalara dönüldüğündeki eylemleri hatırlar. Bu çerezler tarafından depolanan veriler kullanılarak kimliğinizi ortaya çıkaracak kişi bazında tanımlama yapılamaz.

   Performans Çerezleri: Bu çerezler, sitede ziyaret edilen alanlar, geçirilen süre ve Ziyaretçiler’in karşılarına çıkan hata mesajları gibi bilgileri raporlayarak Ziyaretçiler’in Websitesi ile girdiği etkileşimi anlamamızı sağlar. Bu çerezler tarafından depolanan veriler kullanılarak kimliğinizi ortaya çıkaracak kişi bazında tanımlama yapılamaz.

   İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler, kullanıcıların Website’mize hangi ülkeden bağlandıkları, Website’yi hangi dilde kullandıkları gibi bilgileri hatırlar. Bu sayede elde edilen bilgiler kullanıcı tercihlerine yönelik hizmet sunulmasını sağlar. Bu çerezler, kullanıcı davranışları ile ilgili bilgileri anonim olarak toplar ve toplanan bu bilgiler Website’nin geliştirilmesi için raporlama amacıyla kullanılır.

   Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, kullanıcılara ilgi alanlarına yönelik içerik sunmak amacıyla kullanılmakla beraber aynı zamanda sunulan içerikleri kısıtlamak için de kullanılabilir. Bu çerezler tarafından depolanan veriler, Ziyaretçiler’in IP adresleri ile takip edilerek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir.


   1. Parti Çerezler Nelerdir?

   1. Parti çerezler, tarafımızca yukarıda belirtilen amaçlara yönelik ve mevzuata uygun olarak Website’de kullanılmaktadır. 1. Parti çerezler http://www.steto.com web alanına ait çerezlerdir ve sizlere sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için önem teşkil etmektedir. Bahsedilen çerezlerin devre dışı bırakılması veya silinmesi halinde Website ile ilgili bazı temel fonksiyonlardan yoksun kalabilirsiniz. 

   3. Parti Çerezler Nelerdir?

   3. Parti çerezler http://www.steto.com web alanı adı dışında olan web sitelerine ait olan çerezlerdir. Bu çerezlerin amacı sunulan bazı ilave özelliklerin web sitesine entegre edilmesini sağlamaktır (örnek olarak, Map Box entegrasyonu ile lokasyon bilgisinin sağlanması).

   Çerezlerin Yönetilmesi

   Website’mizde kullanılan 3. Parti çerezleri isteğiniz dâhilinde, aşağıda verilen linkler aracılığıyla kullandığınız tarayıcı ayarlarına erişerek ve belirtilen adımları izleyerek yönetebilirsiniz. Ancak belirtmek isteriz ki devre dışı bırakılan çerezler, Websitesi kullanımınızı olumsuz yönde etkileyebilir ve Websitesi’nde sunulan bazı hizmetlerden yararlanamamanıza sebep olabilir.

   Google Chrome

   Mozilla Firefox

   Opera

   Safari

   Internet Explorer

   Bu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni doğrultusunda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

   Websitesi kullanımınıza ilişkin kişisel verilerinizin; 

   işlenip işlenmediğine,

   işlenme amacına,

   yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

   bilgi edinme; 

   amacına uygun işlenmesini, 

   yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

   ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve

   uğradığınız zararların tazmin edilmesini

   talep etme; 

   otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara 

   itiraz etme.

   Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

   destek@steto.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,

   Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Marmara Üniversitesi Sitesi Sosyal Tesis Konuk Evi Apartmanı No:151/1 Marmara Üniversitesi Teknopark 2 Kadıköy/İstanbul adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

   Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz. 

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Steto Sağlık Bilişim Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Steto”) olarak, Steto platformuna üye olmanız ve üye olarak platform üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemler esnasında elde edilen kişisel verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz: 

   Veri Sorumlusu: Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Marmara Üniversitesi Sitesi Sosyal Tesis Konuk Evi Apartmanı No:151/1 Marmara Üniversitesi Teknopark 2 Kadıköy/İstanbul merkezinde kurulu, 241773-5 sicil numaralı Steto Sağlık Bilişim Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 


   Kişisel verileriniz;

   hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, 

   doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

   işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve

   hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

   Steto Tarafından İşlenen Veri Türleri

   Kimlik Bilgileri:

   Üye Olmak İsteyen Kişi’nin Ad Soyad verisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir.  Kayıt formunu dolduran kişinin kimliğini tespit ederek İlgili Kişi’ye platform üzerinden işlem yapabileceği bir profil tanımlamak amacıyla işlediğimiz Ad Soyad verisi, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca İlgili Kişi ile Steto platformuna üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için Ad Soyad verisini işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, İlgili Kişi’nin platformdaki hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla hizmet almak istediği Hizmet Veren ile ve uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılmaktadır.

   Platform üzerinden Steto Puanı Satın Almak İsteyen Üye’nin Ad Soyad verisi, platform üzerindeki ilgili alan vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Ad Soyad verisi; Steto puanı Satın Almak İsteyen Üye ile mesafeli satış sözleşmesi kurulabilmesi, satın alınan Steto puanlarının İlgili Kişi’nin hesabına tanımlanabilmesi ve İlgili Kişi adına fatura düzenlenebilmesi amaçlarıyla, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca İlgili Kişi ile mesafeli satış sözleşmesi kurulabilmesi ve mesafeli satış sözleşmesinin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması ve KVKK m.5 f:2 a bendi uyarınca ilgili verinin işlenmesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılabilmektedir.

   İletişim Bilgileri:

   Üye Olmak İsteyen Kişi’nin, Üye’nin ve Steto Puanı Satın Almak İsteyen Üye’nin E-Posta Adresi verisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Kayıt formunu dolduran kişiye doğrulama kodu, şifre hatırlatma, Steto puanı satın alınmasına ilişkin bilgilendirme ve fatura, randevu talep ve bildirimlerine ilişkin e-posta gönderilebilmesi amaçlarıyla işlediğimiz ilgili veri, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca İlgili Kişi ile Steto platformuna üyelik sözleşmesinin ve mesafeli satış sözleşmesinin kurulabilmesi ve bu sözleşmelerin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması ve KVKK m.5 f:2 a bendi uyarınca ilgili verinin işlenmesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılabilmektedir.

   Görsel ve İşitsel Kayıtlar:

   Üye’nin Görüntü ve Ses verileri Hizmet Veren ile Steto platformu üzerinden görüşme yapılması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veriler, Üye ve Hizmet Veren’in bir araya getirilebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:1 uyarınca açık rıza alınarak işlenmektedir. Bu veriler, 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır.

   Diğer:

   Üye Olmak İsteyen Kişi’nin Cinsiyet verisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin cinsiyetine göre kendisine hizmet önerilebilmesi amacıyla işlediğimiz Cinsiyet verisi, İlgili Kişi’nin alabileceği hizmet çeşitlerinin kendisine önerilebilmesi bakımından KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, 3. taraflarla paylaşılmamaktadır. 

   Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Steto platformu için sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

   Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

   Kişisel verilerinizin; 

   işlenip işlenmediğine, 

   işlenme amacına,

   yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair 

   bilgi edinme; 

   amacına uygun işlenmesini, 

   yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

   ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve

   uğradığınız zararların tazmin edilmesini

   talep etme; 

   otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara 

   itiraz etme.

   Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

   destek@steto.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,

   Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Marmara Üniversitesi Sitesi Sosyal Tesis Konuk Evi Apartmanı No:151/1 Marmara Üniversitesi Teknopark 2 Kadıköy/İstanbul adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

   Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz. 

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Steto Sağlık Bilişim Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Steto”) olarak, platformumuza Hizmet Veren sıfatıyla kaydolmanız ve bu sıfatla özgeçmiş yükleme, randevu takvimi oluşturma, görüntülü hizmet sunma gibi birtakım işlemler gerçekleştirmeniz esnasında elde edilen kişisel verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

   Veri Sorumlusu: Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Marmara Üniversitesi Sitesi Sosyal Tesis Konuk Evi Apartmanı No:151/1 Marmara Üniversitesi Teknopark 2 Kadıköy/İstanbul merkezinde kurulu, 241773-5 sicil numaralı Steto Sağlık Bilişim Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

   Kişisel verileriniz;

   hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

   doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

   işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve

   hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

   Steto Tarafından İşlenen Veri Türleri

   Aşağıda yer alan bazı kişisel veriler, ‘ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’ hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. KVKK madde 28/2 uyarına ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilerek işlenen kişisel veriler bakımından veri sorumlusu nezdinde aydınlatma yükümlülüğü doğmayacak ve ilgili kişinin işbu Aydınlatma Metni’nde de yer verilen hakları uygulama alanı bulmayacaktır. Ancak Veri Sorumlusu olarak, veri işleme faaliyetlerimizde ‘açıklık’ ve ‘şeffaflık’ ilkelerini benimsemiş olduğumuzdan bu Aydınlatma Metni’nde alenileştirilen verilere de yer vermeyi tercih ettik.

   Kimlik Bilgileri:

   Hizmet Veren’in Ad Soyad verisi, kayıt oluşturulması ve Doktor Bilgi Bankası Belgesi’nin ve Alınan Sertifikalar’ın platforma yüklenmesi ve platformda ilgili alanın doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir.  Kayıt formunu dolduran kişinin kimliğini tespit ederek Hizmet Veren’e platform üzerinden işlem yapabileceği bir profil tanımlamak amacıyla işlediğimiz Ad Soyad verisi, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Hizmet Veren ile Steto platformuna üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için Ad Soyad verisini işlememizin gerekli olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verinin Hizmet Veren’in kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, Hizmet Veren’in platformda görünür olabilmesi için Steto platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Ad Soyad verisi, Hizmet Veren’in platform üzerinden elde ettiği gelirin bankacılık işlemleri vasıtasıyla kendisine iletilebilmesi amacıyla; KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Hizmet Veren ile Steto arasındaki üyelik sözleşmesinin ifa edilebilmesi için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Belirtilen amaç dahilinde bu veri banka ile paylaşılabilecektir. Hizmet Veren’e fatura düzenlenebilmesi amacıyla da işlenen Ad Soyad verisi, KVKK m.5 f:2 a bendi uyarınca ilgili verinin işlenmesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu kapsamda, bu veri, mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılabilmektedir. İlaveten, Hizmet Veren’in hizmet vermeye uygun bir tıp hekimi olarak kimliğinin tespit edilebilmesi amacıyla Doktor Bilgi Bankası Belgesi ve Alınan Sertifikalar vasıtası ile elde edilen Ad Soyad verisi, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Hizmet Veren ile Steto platformuna üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması ve KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca ilgili verinin doğruluğunu teyit etmemiz kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Alenileştirme, banka ve Gelir İdaresi Başkanlığı haricinde bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

   Hizmet Veren’in Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Uyruk verileri, Doktor Bilgi Bankası Belgesi’nin platforma yüklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Hizmet Veren’in hizmet vermeye uygun bir tıp hekimi olduğunun teyit edilebilmesi amacıyla Doktor Bilgi Bankası Belgesi vasıtası ile alınan ilgili veriler, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Hizmet Veren ile Steto platformuna üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için ilgili verileri işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veriler 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır.

   Hizmet Veren’in T.C. Kimlik Numarası verisi, platform üzerindeki ilgili alanların doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. T.C. Kimlik Numarası verisi, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Hizmet Veren ile Steto platformuna üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması ve KVKK m.5 f:2 a bendi uyarınca işlenmesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu kapsamda ilgili veri mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile ve uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilmektedir.

   Hizmet Veren’in Vergi Kimlik Numarası verisi, platform üzerindeki ilgili alanın doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Aidat ve komisyon ödemeleri doğrultusunda Hizmet Veren’e fatura düzenlenebilmesi amacıyla işlenen ilgili veri, KVKK m.5 f:2 a bendi uyarınca ilgili verinin işlenmesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu kapsamda bu veri, mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılabilmektedir.

   İletişim Bilgileri:

   Hizmet Veren’in E-Posta Adresi verisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Hizmet Veren’in sosyal medya hesabı ile giriş yapmak istediği hallerde E-Posta Adresi verisi, sosyal medya hesabına giriş yapılması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Kayıt formunu dolduran kişiye doğrulama kodu, hesap ve üyeliğe ilişkin bilgilendirme ve hatırlatma, şifre hatırlatma, aidat ödemesine ilişkin bilgilendirme ve fatura, randevu talep ve bildirimlerine ilişkin e-posta gönderilebilmesi amaçlarıyla işlediğimiz ilgili veri, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Hizmet Veren ile Steto platformuna üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi ve bu sözleşmenin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması ve KVKK m.5 f:2 ç bendi uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca ‘faturanın elektronik ortamda ilgili kişiye iletilmesi’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılabilmektedir.

   Hizmet Veren’in Telefon Numarası verisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir.  Hizmet Veren ile iletişime geçmekte e-posta kanalının yetersiz kalması halinde İlgili Kişi ile iletişime geçebilmek amacıyla işlediğimiz Telefon Numarası verisi KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca Hizmet Veren ile iletişime geçmek kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır.

   Hizmet Veren’in bulunulan ülke, il ve ilçe bilgilerinden oluşan Adres verisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veri, Hizmet Veren’in bulunduğu yere göre platformda filtrelenebilmesinin sağlanması amacıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca Hizmet Alan’a isabetli bir hizmet sunulabilmesi kapsamında meşru menfaatimiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verinin Hizmet Veren’in kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, Hizmet Veren’in platformda görünür olabilmesi için Steto platformu üzerinde alenileştirilmektedir. İlaveten ilgili veri, aidat ödemesi gerçekleştiren Hizmet Veren’e fatura düzenlenebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:2 a bendi uyarınca ilgili verinin işlenmesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu kapsamda, bu veri, mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılabilmektedir. 

   Özlük Bilgileri:

   Hizmet Veren’in Branş, ve Unvan verileri, kayıt oluşturulması ve Doktor Bilgi Bankası Belgesi’nin platforma yüklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veriler, Hizmet Veren’in unvan ve branşına göre platformda filtrelenebilmesinin sağlanması amacıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca Hizmet Alan’a isabetli bir hizmet sunulabilmesi kapsamında meşru menfaatimiz için ilgili verileri işlememizin zorunlu olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verilerin Hizmet Veren’in kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veriler, Hizmet Veren’in platformda görünür olabilmesi için Steto platformu üzerinde alenileştirilmektedir. İlaveten, Doktor Bilgi Bankası Belgesi vasıtası ile alınan ilgili veriler, Hizmet Veren’in hizmet verdiği alanın ve bu alandaki yetkinlik derecesinin tespit ve teyit edilebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca ilgili verilerin doğruluğunu teyit etmemiz kapsamında ilgili verileri işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Alenileştirme haricinde bu veriler, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

   Hizmet Veren’in Uzmanlık Aldığı Üniversite, Çalıştığı Kurum ve Geçmişte Çalışılan Kurumlar verileri kayıt oluşturulması vasıtası ile ve Hizmet Veren’in Mezun Olduğu Üniversite ve Fakülte, Mezuniyet Tarihi, Eğitim Süresi, verileri Doktor Bilgi Bankası Belgesi’nin platforma yüklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veriler, Hizmet Alan’ın Hizmet Veren’in meslek hayatına dair bilgilerini görerek hizmet alacağı kişiyi belirleyebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca ilgili verilerin işlenmesinin meşru menfaatimiz için zorunlu olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verilerin Hizmet Veren’in kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veriler, Hizmet Veren’in platformda görünür olabilmesi için Steto platformu üzerinde alenileştirilmektedir. İlaveten, Doktor Bilgi Bankası Belgesi vasıtası ile alınan Mezun Olduğu Üniversite ve Fakülte verileri,  Hizmet Veren’in tespit ve teyit edilebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Hizmet Veren ile Steto platformuna üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için ilgili verileri işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Alenileştirme haricinde bu veriler, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

   Mesleki Deneyim:

   Hizmet Veren’in Alınan Sertifikalar verisi, kayıt oluşturulması ve Alınan Sertifikalar’ın platforma yüklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Hizmet Veren’in hizmet verdiği alandaki yetkinliklerinin teyit edilebilmesi ve Hizmet Alan’ın Hizmet Veren’in sertifikalarını görerek hizmet alacağı kişiyi belirleyebilmesi amaçlarıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verinin Hizmet Veren’in kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, Hizmet Veren’in platformda görünür olabilmesi için Steto platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Bunun haricinde bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

   Hizmet Veren’in Diploma Bilgileri, Doktor Bilgi Bankası Belgesi’nin platforma yüklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Hizmet Veren’in hizmet vermeye uygun bir tıp hekimi olarak mezuniyet durumunun ve mezuniyete ilişkin verilen bilgilerinin doğruluğunun tespit edilebilmesi amacıyla Doktor Bilgi Bankası Belgesi vasıtası ile elde edilen ilgili veriler, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Hizmet Veren ile Steto platformuna üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için ilgili verileri işlememizin gerekli olması ve KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca ilgili verilerin doğruluğunu teyit etmemiz kapsamında ilgili verileri işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veriler 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır.

   Hizmet Veren’in Hizmet Verilen Dil Bilgisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Hizmet Verilen Dil Bilgisi, Hizmet Alan’ın hizmet verilen dilleri görerek hizmet alacağı kişiyi belirleyebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verinin Hizmet Veren’in kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, Hizmet Veren’in platformda görünür olabilmesi için Steto platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Bunun haricinde bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

   Görsel ve İşitsel Kayıtlar:

   Hizmet Veren’in Fotoğraf verisi, profile ekleme vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Fotoğraf verisi, Hizmet Veren’in, güvenilir bir profil sunabilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verinin Hizmet Veren’in kendisi tarafından alenileştirilmesi hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, Hizmet Veren’in platformda görünür olabilmesi için Steto platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Bunun haricinde bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

   Hizmet Veren’in Görüntü ve Ses verileri Hizmet Alan ile Steto platformu üzerinden görüşme yapılması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veriler, Hizmet Alan ve Hizmet Veren’in bir araya getirilebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:1 uyarınca açık rıza alınarak işlenmektedir. Bu veriler, 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır.

   Diğer:

   Hizmet Veren’in Banka Hesap Bilgileri verisi, platform üzerinde ilgili alanın doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Banka Hesap Bilgileri verisi, Hizmet Veren’in platform üzerinden elde ettiği gelirin bankacılık işlemleri vasıtasıyla kendisine iletilebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Hizmet Veren ile Steto arasındaki üyelik sözleşmesinin ifa edilebilmesi için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu amaçla ilgili veri, banka ve muhasebe hizmeti alınan kişi ile paylaşılabilecektir.

   Hizmet Veren’in Cinsiyet verisi Doktor Bilgi Bankası Belgesi’nin platforma yüklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veri, Hizmet Veren’in cinsiyetine göre platformda filtrelenebilmesinin sağlanması amacıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca Hizmet Alan’a isabetli bir hizmet sunulabilmesi kapsamında meşru menfaatimiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verinin Hizmet Veren’in kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, Hizmet Veren’in platformda görünür olabilmesi için Steto platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Bunun haricinde, bu veri herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

   Hizmet Veren’in Google Scholar Profili, Sahip Olunan Video ve Makaleler verileri profile ekleme vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veriler, Hizmet Alan’ın ilgili verilere göre hizmet alacağı kişiyi belirleyebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca meşru menfaatimiz için ilgili verileri işlememizin zorunlu olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verilerin Hizmet Veren’in kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veriler, Hizmet Veren’in platformda görünür olabilmesi için Steto platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Bunun haricinde, bu veriler herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

   Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Steto platformu için sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

   Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

   Kişisel verilerinizin; 

   işlenip işlenmediğine, 

   işlenme amacına,

   yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

   bilgi edinme; 

   amacına uygun işlenmesini, 

   yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

   ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve

   uğradığınız zararların tazmin edilmesini

   talep etme; 

   otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

   itiraz etme.

   Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

   destek@steto.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,

   Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Marmara Üniversitesi Sitesi Sosyal Tesis Konuk Evi Apartmanı No:151/1 Marmara Üniversitesi Teknopark 2 Kadıköy/İstanbul adresine elden teslim etmek veya noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

   Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.


  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Steto Sağlık Bilişim Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Steto”) olarak, http://www.steto.com alan adlı internet sitesi (“Websitesi”) üzerinden bizimle iletişime geçmek için doldurduğunuz iletişim formu (“Form”) vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

   Veri Sorumlusu: Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Marmara Üniversitesi Sitesi Sosyal Tesis Konuk Evi Apartmanı No:151/1 Marmara Üniversitesi Teknopark 2 Kadıköy/İstanbul merkezinde kurulu, 241773-5 sicil numaralı Steto Sağlık Bilişim Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

   Kişisel verileriniz;

   hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

   doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

   işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve

   hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

   Steto Tarafından İşlenen Veri Türleri

   Kimlik Bilgileri:

   Form’u dolduran ilgili kişinin Ad Soyad verisi, Form’un doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Form’u dolduran kişiyi tespit etmek amacıyla işlediğimiz Ad Soyad verisi, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca Form’u dolduran kişinin tespit edilmesi kapsamında Steto olarak Ad Soyad verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır.

   İletişim Bilgileri:

   Form’u dolduran ilgili kişinin E-Posta Adresi bilgisi, Form’un doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Form’u dolduran kişi ile Form kapsamında iletişime geçmek amacıyla işlediğimiz E-Posta Adresi verisi, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca Form’u dolduran kişi ile iletişime geçmemizde Steto olarak E-Posta Adresi verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır.

   Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

   Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

   Kişisel verilerinizin; 

   işlenip işlenmediğine, 

   işlenme amacına,

   yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

   bilgi edinme; 

   amacına uygun işlenmesini, 

   yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

   ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve

   uğradığınız zararların tazmin edilmesini

   talep etme; 

   otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

   itiraz etme.

   Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

   destek@steto.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,

   Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Marmara Üniversitesi Sitesi Sosyal Tesis Konuk Evi Apartmanı No:151/1 Marmara Üniversitesi Teknopark 2 Kadıköy/İstanbul adresine elden teslim etmek veya noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

   Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.