Hizmet Veren Üyelik Sözleşmesi

HİZMET VEREN SÖZLEŞMESİ

1. GİRİŞ

1.1. İşbu Hizmet Veren Sözleşmesi (“Sözleşme”) Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Marmara Üniversitesi Sitesi Sosyal Tesis Konuk Evi Apartmanı No:151/1 Marmara Üniversitesi Teknopark 2 Kadıköy/İstanbul adresi merkezli ve 241773-5 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicili’ne kayıtlı STETO Sağlık Bilişim Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“STETO”) tarafından http://www.STETO.com alan adlı internet sitesi (“Website”) ve STETO tarafından belirlenen mobil uygulama benzeri platformlar (Website ile birlikte “STETO Platformu”) üzerinden sunulan servis ve ilgili diğer imkânlar dâhil olmak üzere, STETO Platformu’nun aşağıda tanımlanacak olan Hizmet Veren sıfatıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.

1.2. İşbu Sözleşme, Hizmet Veren’in Kullanıcı Sözleşmesi’ne tabi olarak eriştiği STETO Platformu’na hizmet sunma saikiyle üyeliğini gerçekleştirmek istediği andan itibaren Hizmet Veren’in tabi olması gereken koşulları düzenlemekte fakat esas itibariyle üyeliğin tamamlanması ile birlikte uygulama alanı bulmaktadır. 


2. TANIMLAR

2.1. İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

Cihaz(lar) Kendi kategorisinde yer alan başlıca güncel internet tarayıcılarını çalıştırabilecek nitelikte olan, tercihen görüntülü görüşme ve konuşma özelliklerine sahip bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve sair elektronik cihaz(lar) anlamına gelecektir.

İçerik Sağlayıcı İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

İnternet Kanunu 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.

Hizmet Alan(lar) STETO Platformu’nda yer alan Kullanıcı Sözleşmesi doğrultusunda üyelik işlemlerini tamamlayarak, STETO Platformu’nu hizmet alma saikiyle kullanmaya başlayan kişiler anlamına gelecektir.

Hizmet Veren(ler) STETO Platformu’nda yer alan Kullanıcı Sözleşmesi doğrultusunda üyelik işlemlerini tamamlayarak, STETO Platformu’nu hizmet sunma saikiyle kullanmaya başlayan  diğer sağlık meslek mensubu kişiler anlamına gelecektir.

Mesai Saatleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve günleri saat 09.00 ve 17.00 arasındaki zaman dilimi anlamına gelecektir.

Yer Sağlayıcı İnternet Kanunu kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.


3. GENEL ŞARTLAR

3.1. İşbu Sözleşme, detaylı tanımına yukarıda yer verilmiş olan Hizmet Veren için geçerlidir. İşbu Sözleşme’nin, Hizmet Veren tarafından üyelik hesabı oluşturulmasına ilişkin adımların başlatılmasından önce okunması gerekmektedir. 

3.2. Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Hizmet Veren tarafından kabul edilmemesi halinde, STETO Platformu’na Hizmet Veren sıfatıyla üye olunmamalıdır. Hizmet Veren’in STETO Platformu’nda üyelik hesabını oluşturmakla birlikte işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır.

3.3. STETO tarafından; zaman zaman STETO Platformu’nda Hizmet Veren’e ilişkin gerçekleştirilebilecek güncelleştirmeler de işbu Sözleşme kapsamında olup, Hizmet Veren tarafından STETO Platformu’nun kullanımına ve/veya STETO Platformu içerisinde yer alan imkânlardan yararlanılmaya devam edilmesi; yapılan bu güncelleştirmelerin Hizmet Veren tarafından zımni olarak onaylandığı anlamına gelir. Hizmet Veren’in aleyhine yapılan değişiklikler için Hizmet Veren’den ayrıca onay alınacaktır.

3.4. STETO tarafından, işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel Sözleşme STETO Platformu üzerinden erişilebilir bir link vasıtası ile yayımlanacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut veya sonraki tüm Hizmet Verenler güncellenmiş şartlara tabi olacaktır. 

3.5. Yenilenen Sözleşme’nin Hizmet Veren tarafından kabul edilmemesi halinde, STETO Platformu’nun Hizmet Veren sıfatıyla kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.


4. STETO PLATFORMU

4.1. STETO Platformu; Hizmet Veren’in, Cihaz vasıtasıyla STETO Platformu’ndaki hesabına giriş yaparak kendisine ait önceden kararlaştırılmış uygun zaman dilimlerinde sesli ve/veya görüntülü görüşme imkânı ile Hizmet Alan’ın profesyonel uzmanlık alanı ile ilgili danıştığı durumuna ilişkin geliştirici/koruyucu tavsiyeler verebileceği ve Hizmet Alan’ın tedaviye veya kesin tanı koymaya yönelik olmayan sorularını yanıtlayabileceği bir platformdur. STETO, Hizmet veren ile hizmet alan kişinin bir araya gelebilmesine imkan sağlayan aracı bir platformdur.


5. ÜYELİK

5.1. Hizmet Veren’in STETO Platformu içerisinde sunulmuş olan imkânlardan yararlanabilmesi için gereken üyeliğin tamamlanması; hesap oluşturma, profil oluşturma, katılma talebi iletme ve onay süreci olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır. STETO, üyelik oluşturma metotlarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

5.2. Hizmet Veren’in STETO Platformu’na üyeliğinin tamamlanabilmesi aşamasında talep edilen bilgi ve belgeler Hizmet Veren’in tıp doktoru veya sağlık meslek mensubu kimselerden olması sebebiyle değişiklik gösterebilecek olup; bu bilgi ve belgelerin belirlenmesinde STETO münhasıran yetkilidir.

5.3. Hizmet Veren’in STETO Platformu’nda hesap oluşturma aşaması:

Tıp Doktoru Olup/Olmadığı Bilgisi,

Cinsiyet, 

Ad Soyad,

Branş,

Unvan, 

Çalışılan Kurum, 

Elektronik Posta Adresi,

Ülke,

Şehir,

Adres,

Mezun Olunan Üniversite, 

Uzmanlık Alınan Kurum,

Diploma No,

Referans Olacak Doktor Bilgisi ve

Hizmet Veren unvanına haiz olabilmek için, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Madde 5/4 ile belirtilen bilgileri ;

Hizmet Veren'in tüzel kişilikolması durumunda:

Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri.

Tebligata elverişli KEP adresi.

Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası.

- Hizmet Veren'in Serbest Meslek Erbabı olması durumunda;

Vergi Dairesi adresi


(birlikte  “Profil Bilgileri” olarak anılacaklardır)


5.4. Profil oluşturma aşaması; 

Fotoğraf,

Banka Hesap Bilgileri ile

(birlikte “Kişisel Bilgiler” olarak anılacaklardır)s

Çalışılan Güncel ve Geçmiş Sağlık Kurumları, 

Mezun Olunan ve Uzmanlık Alınan Üniversitelerin Bilgisi, 

Uzmanlık Alınmış Branş Bilgisi, 

Doktor Bilgi Bankası Belgesi, 

Muayenehane Uygunluk Belgesi,

Yurtdışı Uzmanlık Eğitimi Tamamlanmış ise Uygun Denklik Belgesi,

Personel Çalışma Belgesi

Google Scholar Linki, 

Sertifikalar, 

Hizmet Verilen Diller Bilgisi,

Video ve Makaleler

(birlikte “Mesleki Deneyim Bilgileri” olarak anılacaklardır) 

bilgi ve belgelerinin Hizmet Veren tarafından verilmesi ve STETO Platformu’na yüklenmesi veya işbu Sözleşme’nin istisnası olmak üzere STETO’nun belirleyeceği sair vasıtalarda iletilmesi ile tamamlanır. 

5.5. Önceki adımlarda temin edilen bilgi ve belgelerin STETO’nun onayına gönderilmesiyle katılma talebi iletme aşaması tamamlanır. 

5.6. Katılma talebi sürecini takip eden onay sürecinde STETO, münhasıran kendi takdirinde olmak üzere Hizmet Veren’in üyeliğine ilişkin katılma talebini onaylayabilir veya reddedebilir. STETO’nun, katılma talebini olumlu yanıtlaması halinde onay süreci aşaması da sona ererek Hizmet Veren’in üyeliği STETO’nun belirlediği hesap türü üzerinden tamamlanır.  


6. ÜYELİK SONRASI İŞLEMLER 

6.1. Üyelik hesabına giriş için kullanılan parolanın unutulması halinde, Hizmet Veren, hesap oluşturma aşamasında belirlediği elektronik posta adresine parola sıfırlama seçeneği gönderilmesini talep edebilecektir. 

6.2. Hizmet Veren’in üyeliğinin tamamlanması ile birlikte; STETO tarafından kendisine tanımlanan hesap türüne göre değişen aidat ödeme veya zorunlu bilgileri girme aşamasının ve her halükarda takvim oluşturma aşamasının yerine getirilmesi gerekmektedir. 

6.3. Aidat ödeme aşaması aidatlı hesap türünü kullanan Hizmet Veren ve zorunlu bilgileri girme aşaması ise hem aidat hem de komisyonlu hesap türünü kullanan Hizmet Veren tarafından yerine getirilecektir. 

6.4. Hizmet Veren; üyeliğin tamamlanmasını takip eden STETO’nun belirlediği kampanyalar ile değişmek ile birlikte belirli süreler boyunca aidat ödemeyebilir, bu sürenin dolması ile birlikte aidat zamanı geldiğinde STETO Platformu’nda karşısına çıkacak olan aidat ödeme ekranı üzerinden ödeme için gerekli bilgileri girerek aylık periyotlar halinde aidat ödemesini gerçekleştirecektir. Aidatlı hesap türünde Hizmet Veren’in ödemekle yükümlü olduğu bedel, değişiklik yapma hakkı saklı olmak üzere STETO tarafından belirlenir ve Hizmet Veren tarafından ödeme yapılması ile temin edilir. 

6.5. Steto tarafından komisyonlu hesap türünün tanımlanmış olması durumunda Hizmet Veren; üyeliğin tamamlanmasını takiben komisyon kesilerek kendisine iletilecek olan ücretlerin yatırılacağı hesap bilgilerini Steto ile paylaşacaktır. Komisyonlu hesap türünde Hizmet Veren’in ödemekle yükümlü olduğu bedel, kendisi tarafından Steto Platformu içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler doğrultusunda elde edilen gelirden değişiklik yapma hakkı saklı olmak üzere Steto tarafından belirlenecek % (yüzde) yoluyla mahsup edilmek suretiyle temin edilir. 

6.6. Steto tarafından komisyonlu hesap türünün tanımlanmış olması durumunda Hizmet Veren; STETO Platformu içerisinde Hizmet Verenin kendisi tarafından STETO üzerinde yayınlanan hizmet bedelinin anlaşmalı ödeme alt yapısı tarafından alınan hizmet bedelinin % (yüzde) yoluyla mahsup edilmek suretiyle temin edilir. 

6.7. Üyeliği tamamlanan Hizmet Veren, Hizmet Alan ile yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşme gerçekleştirebileceği uygun gün ve saatleri ve gerçekleştirilecek görüşmelerin uzunluğunu STETO Platformu üzerinden kendisine sunulan takvimde belirleyecektir. 


7. HİZMET VEREN’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Hizmet Veren, STETO Platformu’na temin etmesi münhasıran kendi sorumluluğunda olan Cihazlar vasıtası ile ve geçerli bir internet bağlantısı yoluyla erişecektir. 

7.2. Hizmet Veren, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca kendisi için işlem yapma ve faaliyet gösterme hakkına sahip olup, işbu Sözleşme kapsamında yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez, STETO Platformu içerisinde yer alan üyelik hesabını kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz, hesap bilgilerini 3. kişilerle paylaşamaz.

7.3. Hizmet Veren, hesap ve profil oluşturma aşamalarında ileteceği bilgilerin doğruluk/geçerliliğinden münhasıran kendisi sorumludur. 

7.4. Hizmet Veren, haiz olduğu sağlık meslek mensubu niteliği çerçevesinde; Profil Bilgileri, Kişisel Bilgiler ve Mesleki Deneyim Bilgileri’nin şahsına ait olduğunu ve bunları 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Daı̇r Kanun, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik ve ekleri, Diş Hekimliği Meslek Etiği Kuralları, Diş Hekimlerinin Her Türlü İletişim Ortamında Yayın Yapmalarına İlişkin Kılavuz, Dil ve Konuşma Terapisi Mesleki Etik Kurallar Yönetmeliği, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği ile Hekimlik Meslek Etiği Kuralları dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, hekim, diş hekimi, klinik psikolog, ses konuşma terapisti, diyetisyen, fizyoterapist ve odyologlar dahil olmak üzere, sağlık meslek mensuplarına ilişkin ve sağlık hizmetlerini düzenleyen yürürlükteki ilgili tüm kanuni düzenleme ve ikincil mevzuat hükümlerine (birlikte “Sağlık Meslek Mensubu Kuralları”) uygun düşecek şekilde STETO’ya ilettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.5. Hizmet Veren; isim soyisim, fotoğraf, branş, unvan, cinsiyet, bulunulan ülke, il ve ilçe bilgisi, çalışılan güncel ve geçmiş sağlık kurumları, mezun olunan ve uzmanlık alınan üniversiteler, sertifikalar, video ve makaleler, Google Scholar linki ve hizmet verilen dil bilgilerini STETO Platformu’nda alenileştirdiğini beyan eder. 

7.6. Hizmet Veren, işbu Sözleşme doğrultusunda Hizmet Alanlar ile kendilerinin tercihi doğrultusunda yazılı, sesli ve/veya görüntülü olarak gerçekleştirilecek görüşmeler ve STETO Platformu’nun kullanımı esnasında;

7.6.1. Sağlık Meslek Mensubu Kuralları’na uygun davranacağını,  

7.6.2. Genel ahlak ve adaba aykırı davranışlar dâhil olmak üzere, toplumu veya diğer Hizmet Alanlar ile Hizmet Verenler’i rahatsız edici davranışlarda bulunmayacağını,

7.6.3. Faaliyetlerini iyi niyet çerçevesinde ve dürüstlük kuralı doğrultusunda yürüteceğini,

7.6.4. Reklam olarak nitelendirilebilecek talep artırıcı, kendisini öven tanıtım ve/veya kampanya yapmayacağını,

7.6.5. Hizmet Alanlar’ı yanıltıcı, paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici davranışlarda bulunmayacağını, 

7.6.6. Meslektaşları arasında haksız rekabete yol açabilecek davranışlarda bulunmayacağını,

7.6.7. Kendisine ve/veya başkaca üçüncü taraflara herhangi bir çıkar sağlama maksadıyla aracı kişilerden yararlanmayacağını,

7.6.8. Görüşme kapsamında Hizmet Alan tarafından kendisine sunulmuş olan her türlü bilgiyi sır saklama yükümlülüğü doğrultusunda gizli tutacağını ve bu bilgileri görüşmelerin periyodik olarak gerçekleştirilebilmesi için gereken temel bilgiler hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kayıt altına almayacağını,

7.6.9. Hiçbir şekilde Hizmet Alan’ın ve/veya üçüncü tarafların kişisel sağlığına ilişkin tedavi ve kesin tanı faaliyetlerinde bulunmayacağını, reçete yazmak suretiyle ilaç önerisinde bulunmayacağını ve böyle bir gerekliliğin bulunması durumunda Hizmet Alan’ı herhangi bir isim belirtmeksizin sağlık kuruluşlarına yönlendireceğini aksi halde oluşabilecek durumlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. Hizmet Veren, STETO tarafından belirlenmiş olan hesap türüne göre usulü değişen ödeme yükümlülüğünü işbu Sözleşme’nin 6. maddesinde belirtilen şekilde gerçekleştirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8. Hizmet Alan’a fatura kesmek Hizmet Veren’in  yükümlülük ve sorumluluğundadır.

7.9. Hizmet Veren, STETO Platformu içerisinde ilan edeceği takvim çerçevesinde Hizmet Alanlar tarafından yöneltilecek görüşme taleplerini takip etmek, değerlendirmek ve yanıtlamakla yükümlüdür. Bu doğrultuda Hizmet Veren, kendisine gelen görüşme taleplerini;

7.9.1. Talebin, Mesai Saatleri’nde Hizmet Veren’e ulaşması durumunda 1 (bir) saat içerisinde,

7.9.2. Talebin, Mesai Saatleri haricinde Hizmet Veren’e ulaşması durumunda ise, takip eden iş günü saat 11.00’a kadar kabul etmekle veya reddetmekle yükümlüdür.

7.10. Hizmet Veren’in görüşme talebini kabul ettiği durumlarda, belirlenmiş görüşme zamanı Hizmet Veren’e elektronik posta / kısa mesaj bildirimi ile hatırlatılacak ve bunun üzerine Hizmet Veren STETO Platformu üzerindeki hesabına giriş yaparak Hizmet Alan’a görüşme çağrısı gönderecektir.

7.11. Görüşme çağrısının Hizmet Alan tarafından görüşme yöntemi belirlenerek yanıtlanması üzerine Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında canlı bağlantı sağlanarak görüşme başlayacaktır. Canlı bağlantı, Hizmet Veren’in inisiyatifi doğrultusunda ve görüşme süresi boyunca yürütülecektir.

7.12. Görüşme çağrısının Hizmet Alan tarafından yanıtlanması ancak teknik aksaklıklar dolayısıyla görüşmenin gerçekleştirilememesi durumunda, Hizmet Veren durumu STETO’ya bildirmekle yükümlüdür.  

7.13. Görüşme çağrısının Hizmet Alan tarafından herhangi bir haklı neden belirtilmeksizin reddedilmesi veya yanıtlanmaması halinde Hizmet Veren, görüşme ücretine hak kazanacaktır.

7.14. Hizmet Veren, önceden onaylamış olduğu görüşme talebini STETO Platformu üzerinden ilgili bildirimleri yapmak koşulu ile iptal edebilme hakkına sahiptir. STETO tarafından Hizmet Veren’e bu hakkın kullanımı bakımından bir sınırlama getirilmemekle birlikte hakkın kötüye kullanımının tespit edilmesi durumunda STETO Hizmet Veren’e yazılı olarak uyarıda bulunacak olup, aynı durumun tekrar etmesi halinde kendisine bildirilmek sureti ile Hizmet Veren’in üyeliği iptal edilebilecektir. İptal durumunun gerçekleşmesi halinde eğer yeni döneme ilişkin yapılmış olan aidat ödemesi var ise Hizmet Veren’e iadesi gerçekleştirilmeyecektir.

7.15. Hizmet Veren, aidat ödemesini yapmış olduğu dönemler süresince STETO’da listelenecektir. Aidat ödemesini yapmış olduğu dönem içerisinde gelen randevu taleplerini onaylayabilir ve reddedebilecektir. Aidat ödemesi yapılmış olan dönem içerisinde onaylamış olduğu görüşme taleplerinin görüşmeleri aidat ödemesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın STETO üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Aidat ödemesi yapılan dönem içerinde iletilen randevu taleplerini, ilgili dönem içerinde yanıtlamamış olması durumunda bir sonraki dönemde aidat ödemesini gerçekleştirene dek kabul veya reddetme işlemini gerçekleştiremeyecektir.


7.16. Hizmet Veren, STETO’nun kendisine anlık bildirim mesajları göndermesine ilişkin onay vermeye veya mesaj gönderimini reddetmeye yetkilidir. 

7.17. İşbu Sözleşme kapsamında Hizmet Veren, STETO ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, STETO Platformu dâhilindeki metinleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.18. Hizmet Veren, STETO’ya ait veya STETO ile ilişkilendirilebilecek içerik ve ortam sağlayıcılarına, internet sitelerine, mal veya hizmetlerine veya yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.19. Hizmet Veren; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarma dâhil; STETO Platformu’nu sunucularını veya STETO Platformu’na bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; STETO Platformu’nun diğer kullanıcıların Cihazlar’ında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Hizmet Veren, STETO Platformu üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma, müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere STETO Platformu’nun bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir girişimde bulunamaz. 

7.20. Hizmet Veren, işbu Sözleşme’yi sona erdirmek isterse STETO Platformu üzerinden görüntülenen takvimini kapatmalı ve eğer var ise daha öncesinde taleplerini onaylamış olduğu görüşmeleri gerçekleştirmeli ya da iptal etmelidir. 

8. STETO’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. STETO, İnternet Kanunu uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.

8.2. STETO, STETO Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecek olup, STETO’nun bahsi geçen konulara ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

8.3. STETO, STETO Platformu üyelik tamamlama süreçlerinden biri olan katılma talebi iletme aşamasında kendisine gönderilmiş olan bilgi ve belgeleri inceleyerek, katılma talebini reddetme hakkına sahiptir. 

8.4. STETO, onay sürecini olumlu yanıtladığı üyelik başvuruları için onay bildirimi göndermekle yükümlüdür. 

8.5. STETO, onaylamış olduğu üyeliklerin aidat ücretlerini belirleme yetkisine sahiptir. 

8.6. Steto, onaylamış olduğu üyeliklerin hesap türünün aidat hesabı veya komisyon hesabı olup olmayacağını belirleme yetkisine sahiptir.

8.7. STETO, Hizmet Veren’in üyelik işlemlerinin tamamlanıp, aidat ödeme işlemlerinin yapılması durumunda Hizmet Alan’ın STETO Platformu’ndaki arama motorları aracılığıyla Hizmet Veren’e ulaşımı esnasında, kendi belirlediği kriterler doğrultusunda Hizmet Veren’lerin profillerini sıralayarak Hizmet Alan’a görünür hale getirecektir. 

8.8. STETO, aksine herhangi bir değişiklik gerçekleştirmedikçe Hizmet Veren’in üyeliğin tamamlanmasını takip eden 1 ay içerisinde ödeme gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8.9. STETO, Hizmet Veren’in aidat ödeme yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için gereken ödeme sisteminin STETO Platformu üzerinden erişilebilirliğinin temin edilmesini sağlamakla yükümlüdür.

8.10. STETO, bu aidatın ödenmemesi halinde Hizmet Veren’i; ödeme yapılana dek STETO Platformu üzerindeki aramalarda görünür olmaktan çıkarmaya yetkilidir.

8.11. STETO, faaliyet karşılığı elde edilen ücret bedelini ödeme sisteminin kestiği komisyonu ve/veya faaliyet karşılığı elde edilen ücret bedelini komisyonu düşülmüş olarak Hizmet Veren’in kendisine iletmiş olduğu banka hesabına, ücret bedelinin elde edilme tarihine bağlı olarak her ayın ilk 15 (Onbeş) ve son 15 (Onbeş) günü olmak üzere iki farklı periyod halinde olmak üzere yatırmakla yükümlüdür.

8.12. Steto bir önceki maddede belirtilen ücret bedelini komisyonu düşülmüş olarak Hizmet Veren’in kendisine iletme yükümlülüğünden önce Hizmet Veren’den fatura veya gider pusulasını talep edebilme ve bunlar kendisine iletilmeden bedeli iletmeme hakkına sahiptir.

9. Hizmet Veren, Hizmet Alan’a fatura kesmekle ve faturayı Hizmet Alan’a iletmekle yükümlüdür.

9.1. STETO, Hizmet Veren’in ödemiş olduğu aidat karşılığında Hizmet Veren’e fatura kesmekle ve faturayı Hizmet Veren’e iletmekle yükümlüdür. 

9.2. STETO, ödeme sistemi tarafından kesilen komisyon giderini Hizmet Veren’e fatura etmek ve ilgili tutardan kalan miktarı aktarmakla yükümlüdür.

9.3. İşbu Sözleşme kapsamında STETO, Hizmet Alan’ın ödeyeceği ücreti belirleyen STETO Puan karşılığı bedeli değiştirmek hakkına sahip olup; Hizmet Veren’e değişiklikten bir sonraki görüşmeden itibaren başlamak üzere yeni ücret üzerinden ödeme yapılacaktır. STETO, söz konusu değişikliğin gerçekleşmesi halinde Hizmet Veren’e halihazırda belirtmiş olduğu iletişim kanalları üzerinden değişikliğe ilişkin bilgilendirme yapacaktır. 

9.4. STETO, Hizmet Veren’in alenileştirdiği bilgileri kendi belirlediği hizmet politikası ve dürüstlük kuralları çerçevesinde değerlendirerek STETO Platformu’nda yayımlamaya karar verme hakkına sahiptir. Belirtmek gerekir ki STETO, Hizmet Veren’in alenileştirdiği bilgileri STETO Platformu üzerinde yayımlamayı taahhüt etmez. 

9.5. STETO, Hizmet Veren’in görüşmeleri gerçekleştirmesi için gereken teknik altyapıyı sağlamakla ve olası bir teknik aksaklık durumunda bu aksaklığın giderilmesi için çaba göstermekle yükümlüdür. 

9.6. Hizmet Veren’in onayı doğrultusunda STETO, Hizmet Veren’in STETO Platformu’nu kullanımına ilişkin anlık bildirim mesajlarını Hizmet Veren’e gönderebilecektir.

9.7. STETO, Hizmet Veren’in işbu Sözleşme’yi feshettiği durumlarda, Hizmet Veren’in o zamana kadar yapmış olduğu ödemeleri geri göndermekle yükümlü değildir. 

9.8. STETO herhangi bir zamanda STETO Platformu’nun çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, STETO Platformu’nda teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir veya STETO Platformu kullanımını tamamen durdurabilir.

9.9. STETO, STETO Platformu’nun içeriğini, kullanım şeklini, üyelik için gereken bilgileri ve bu bilgilerin talep edilme şeklini, hesap türlerini, ödeme yöntemlerini ve STETO Platformu’na dair sair hususları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kapsamda STETO, halihazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilir, ek hizmetler sunabilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir.  STETO, ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilir, hali hazırda ücretli olan hizmetlerin ücretini güncelleyebilir veya bunları ücretsiz hale getirebilir. 

9.10. Hizmet Veren’in, kendisine sunulan imkânları öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; STETO, tek taraflı olarak Hizmet Veren’in STETO Platformu’nu kullanımını veya STETO Platformu içerisindeki üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir. STETO, Hizmet Veren’e ilişkin ve Hizmet Alanlar tarafından kendisine iletilmiş şikâyet kayıtlarını inceleyerek, ahlak dışı iletişim ve uygunsuz içerik paylaşımları dâhil ve bunlarla sınırla kalmamak üzere her türlü uygunsuz davranış kriterleri üzerinden kayıtları değerlendirerek, gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir. Belirtmek gerekir ki STETO, söz konusu Hizmet Veren’i bir daha üye olamayacak şekilde STETO Platformu’ndan uzaklaştırabilecek ve Sözleşme’yi tek taraflı olarak sona erdirebilecektir. Şüpheye mahal vermemek üzere, STETO’nun Hizmet Veren’in hem STETO Platformu’nu kullanımına ilişkin hem de Hizmet Alan’lardan gelen geri dönüşleri değerlendirmesi sonucu Hizmet Veren ile Sözleşme’yi tek taraflı fesh etmesi halinde gerekçe gösterme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

9.11. STETO; işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu her türlü hak, yetki, borç ve yükümlülüklerini, Hizmet Veren’e bildirimde bulunmak kaydı ile her zaman, kısmen veya tamamen üçüncü kişi ve/veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.


10. SORUMSUZLUK

10.1. STETO; Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında gerçekleşecek olan görüşmeler dâhil ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü iletişim/etkileşim faaliyetine dahil olamayacağı gibi bu iletişimden kaynaklanan problemlerin, zararların ve başkaca taleplerin muhatabı olmayacaktır. Bu doğrultuda belirtmek gerekir ki, bahsi geçen iletişim/etkileşim faaliyetleri çerçevesinde STETO, İçerik Sağlayıcı sıfatını haiz olmayıp yalnızca Yer Sağlayıcı konumundadır. Hizmet Veren tarafından sunulacak tüm içerik ve/veya Hizmet Alanlar ile gerçekleştirilecek tüm iletişim faaliyetleri, Hizmet Veren tarafından sağlanmaktadır. STETO, Yer Sağlayıcı sıfatı doğrultusunda yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Bu kapsamda; STETO’nun sorumluluğu, kendisine iletilecek olası bildirimler doğrultusunda İnternet Kanunu’na uygun gerekli adım ve tedbirleri alma ile sınırlıdır.

10.2. STETO, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, STETO Platformu’nun kullanımına ilişkin Hizmet Veren’in ihmal ve davranışlarıyla bağlı değildir.

10.3. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler STETO’nun sorumluluğu dışında olup ve Sözleşme’ye aynı şekilde yansıtılacaktır.

10.4. STETO ve Hizmet Veren; doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedenleriyle Sözleşme’deki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememelerinden, geciktirmelerinden sorumlu olmayacaktır.

10.5. Hizmet Veren’in katılma talebinin onaylanmamasından doğacak zararlardan hiçbir şekilde STETO sorumlu tutulamayacaktır.

10.6. Hesap oluşturma esnasında belirlenmiş olan bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan STETO sorumlu tutulmayacaktır.

10.7. Hizmet Veren tarafından STETO’ya sağlanacak bilgilerin yanlışlık/geçersizliğinden doğacak tüm zararlar Hizmet Veren’in sorumluluğunda olacak ve işbu zararlardan STETO hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

10.8. Hizmet Veren’e aidatlı hesap türü tanımlandığı ve Hizmet Veren’in aidat ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği hallerde Hizmet Veren’in STETO Platformu’ndaki bulunurluğunun kısıtlanması halinde gerçekleşebilecek Hizmet Veren’in olası zarar ve kazanç kayıplarından STETO sorumlu tutulamayacaktır.

10.9. Hizmet Veren’in, üçüncü taraflar nezdinde gerçekleştireceği mesleki nitelikte olan veya olmayan her türlü çalışma ve hizmet sorumlulukları, Hizmet Veren’in işbu Sözleşme doğrultusunda sahip olduğu yükümlülüklerden bağımsız olup, bahsi geçen çalışma ve hizmet sorumluluklarının Sözleşme nedeniyle aksayacak ve/veya zarara uğrayacak olması durumunda, STETO hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

10.10. Hizmet Veren’in kendisine ait olmayan veya STETO Platformu’nu kullanmaya uygun olmayan Cihazlar vasıtasıyla STETO Platformu’na erişim sağlaması ve bu nedenle başta Hizmet Alanlar olmak üzere herhangi bir kişinin maddi ve/veya manevi zarara uğraması halinde, oluşacak bütün zararlardan Hizmet Veren sorumlu olacaktır.

10.11. Hizmet Veren’in Sağlık Meslek Mensubu Kuralları’na, reklam yasağına, tıbbi teşhis ve tedavi yasağına ve benzeri meslek kurallarına aykırı davranması halinde karşılaşılabilecek olan zararlardan ve yargı makamları ve idari makamlar tarafından başlatılabilecek olan herhangi bir dava, takip, soruşturma vb. yasal sonuçlardan STETO doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir.

10.12. Hizmet Veren’in hesabını devretmesi ve 3. kişilere kullandırması sonucu uğranılan/uğranabilecek olan zararlardan STETO doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir.


11. MUHTELİF HÜKÜMLER

11.1. STETO tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Hizmet Veren’e ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve STETO Platformu üzerinden erişilebilecek olan Hizmet Veren Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Hizmet Veren’e ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Hizmet Veren, STETO Platformu’nda yer alan STETO Platformu Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası ile Hizmet Veren Aydınlatma Metni vasıtası ile aydınlatılmıştır. 

11.2. STETO, STETO Platformu üzerinden gerçekleştirilecek görüntülü ve sesli görüşmeler bakımından işlenecek olan Hizmet Veren’in görüntü verisi ve ses verisini yalnızca Hizmet Veren’in bu konudaki açık rızasına bağlı olarak işlemektedir. 

11.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

11.4. İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları yalnızca referans amaçlı olup, Sözleşme’nin yorumunu veya anlaşılmasını etkilemeyecektir.

11.5. Hizmet Veren, STETO Platformu’nun kullanımı veya işbu Sözleşme doğrultusunda gerçekleştireceği soru ve bildirimleri için destek@STETO.com adresine elektronik posta göndererek STETO’ya ulaşabilecektir.

ARACILIK SÖZLEŞMESİ

1. GİRİŞ

a. İşbu Hizmet Veren Sözleşmesi (“Sözleşme”) Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Marmara Üniversitesi Sitesi Sosyal Tesis Konuk Evi Apartmanı No:151/1 Marmara Üniversitesi Teknopark 2 Kadıköy/İstanbul adresi merkezli ve 241773-5 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicili’ne kayıtlı STETO Sağlık Bilişim Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“STETO”) tarafından http://www.STETO.com alan adlı internet sitesi (“Website”) ve STETO tarafından belirlenen mobil uygulama benzeri platformlar (Website ile birlikte “STETO Platformu”) üzerinden sunulan servis ve ilgili diğer imkânlar dâhil olmak üzere, STETO Platformu’nun hizmet veren ve hizmet alan arasındaki faaliyetlere aracılık etmesi hususunda Hizmet Veren ile STETO arasında düzenlemektedir.

b. İşbu Sözleşme, STETO’nun aracı konumda olduğu koşulları düzenlemekte ve Hizmet Veren’in esas itibariyle üyeliğin tamamlanması ile birlikte uygulama alanı bulmaktadır. 

2.TANIMLAR

2.1.İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

İçerik Sağlayıcı İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

İnternet Kanunu 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.

Hizmet Alan(lar) STETO Platformu’nda yer alan Kullanıcı Sözleşmesi doğrultusunda üyelik işlemlerini tamamlayarak, STETO Platformu’nu hizmet alma saikiyle kullanmaya başlayan kişiler anlamına gelecektir.

Hizmet Veren(ler) STETO Platformu’nda yer alan Kullanıcı Sözleşmesi doğrultusunda üyelik işlemlerini tamamlayarak, STETO Platformu’nu hizmet sunma saikiyle kullanmaya başlayan  diğer sağlık meslek mensubu kişiler anlamına gelecektir.


3.KONU

3.1.İşbu sözleşmenin konusu, “STETO” internet sitesi, pazaryeri ve/veya bağlı bulunduğu platform veya mobil uygulamalar üzerinden,  ya da STETO’un belirlediği iş ortakları tarafından sunulan, hizmet verenler ile hizmet alanları buluşturma iş modeli ve politikasına konu hizmetlerden, Hizmet Veren’in yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitini oluşturmaktadır.

 

3.2.İşbu sözleşme, taraflar arasında bağlayıcı olup, STETO tarafından Hizmet Veren’e sunulan aracılık hizmetlerine yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. 

 

3.3.İşbu sözleşmenin kapsamı, uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup STETO tarafından sağlanan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, kullanıcılara ve Hizmet Veren’e yönelik her türlü beyan ve politika işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir.


3.4.Sözleşmenin Hizmet Veren tarafından kabulü ile;“STETO.COM” internet sitesi, pazar yeri ve/veya bağlı bulunduğu platform veya mobil uygulamalar içinde yer alan ve/veya yer alacak olan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, kullanıcılara yönelik STETO’un her türlü beyanının da kabul edilmiş olduğu, Hizmet Veren tarafından beyan ve taahhüt edilmiştir.

 

4.HİZMET BEDELİ

4.1 Hizmet Veren, ilgili branşı ile ilgili belirtilen aylık aidat ücretini ödemesi durumunda ilgili ay süresince hizmet vermeye devam edebilecektir.


4.2 Hizmet gerçekleştiğinde, Hizmet Verenin kendisi tarafından STETO üzerinde yayınlanan hizmet bedelinin anlaşmalı ödeme alt yapısı tarafından alınan hizmet bedelinin %1,25 + KDV’sini işletmeye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


5. GENEL ŞARTLAR


5.1. Hizmet Alanlar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında STETO.com’un mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve Hizmet Verenler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Hizmet Alanlar, hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun Hizmet Verene ait olduğunu; internet web uygulamasının Hizmet alan ve Hizmet Alan arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesinin tarafı olmadığını ve Mesafeli Satış Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Hizmet Alan, site üzerinden ödeme yaparak mesafeli satış akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.

5.2. Satışa konu hizmet ile ilgili doğabilecek ve/veya vergi, fon, ceza, sair her türlü yükümlülük ve bunların faizleri ile ilgili sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. Yer Sağlayıcı sıfatını haiz STETO'nun bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

5.3. Hizmet alan ve hizmet veren tüm kullanıcılar, STETO aracılık hizmetini kullanarak aldıkları hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithali edilmesi halinde ithali sırasında doğabilecek hukuka aykırılık, her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülük ve bunların hepsinden doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemler ile ilgili doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi STETO’ya ait değildir. 

5.4. Türkiye vergi sistemi ve uygulamalarına göre, hizmet veren ve hizmet alan kullanıcıların STETO’da gerçekleştirdikleri işlemler sonucu vergi ödemeleri gereken durumlar doğabilir. Bu ve buna benzer durumlardan STETO sorumlu değildir. Doğabilecek tüm vergi yükümlülükleri, Hizmet veren’in sorumluluğundadır.

5.5. STETO’nun hizmet veren’in nam ve hesabına danışanlar ile akdettiği mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı STETO web uygulamasının, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları STETO üyelik sözleşmesi ve web uygulamasındaki diğer kurallar kapsamında STETO’nun söz konusu zararları hizmet veren’lere rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler.

5.6. Mesafeli Satış Sözleşmesinin akdedilmesi hizmet Alan’ların ayrı ayrı STETO ile akdetmiş oldukları işbu üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup hizmet alan mesafeli satış sözleşmesi konusu hizmetin satışında STETO’nun herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

5.7. STETO, Hizmet Veren tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

5.8. Hizmet Veren unvanına haiz olabilmek için, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Madde 5/4 ile belirtilen bilgileri ;

Hizmet Veren'in tüzel kişilik olması durumunda:

-Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri.

-Tebligata elverişli KEP adresi.

-Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası.

-Merkez adresi ve telefon numarasını (İlk kayıt sırasında telefon numarası onay kodu ile doğrulanmaktadır)

Hizmet Veren'in Serbest Meslek Erbabı olması durumunda;

-Vergi Dairesi adresi

-Merkez adresi ve telefon numarasını (İlk kayıt sırasında telefon numarası onay kodu ile doğrulanmaktadır)

STETO’ya iletmekle yükümlüdür.

Ayrıca 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne (Sıra No: 464) göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan STETO; 01.07.2016 tarihinden itibaren takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad, soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir. Dolayısıyla Hizmet Veren unvanına haiz olabilmek için burada sayılan bilgiler STETO' e sağlanmakla yükümlüdür.