Açık Rıza Beyan Formu

STETO Sağlık Bilişim Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“STETO”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında sizlere tarafımızca işlenecek olan kişisel verileriniz konusunda bir seçenek sunmak istedik.
Hizmet Alan Aydınlatma Metni’nde (“Aydınlatma Metni”) görebileceğiniz üzere, Hizmet Veren ile gerçekleştireceğiniz görüşmeler kapsamında görüntü ve ses verinizin işlenmesi gerekmektedir. Bu verilerin işlenmesi konusunda açık rızanıza ihtiyaç duyuyoruz.

Önemle belirtmek isteriz ki görüntü ve ses veriniz, kişisel veri niteliğinde olup, kişisel verilerinizin işlenip işlenmeyeceğine ilişkin rıza verip vermemek tamamen sizin takdirinizdedir; bizler bu konuda sizlere hiçbir zorlamada bulunamayız.

Aşağıda yapacağınız seçimi sizlere bu metnin öncesinde vermiş olduğumuz Aydınlatma Metni doğrultusunda yapmanız gerektiğini hatırlatır, seçiminizin STETO ile olan ilişkiniz bakımından herhangi bir eksikliğe ya da olumsuzluğa yol açmayacağını bilmenizi ister ve bu hususların önemle altını çizeriz.

Böyle bir olumsuzluk hissettiğiniz anda destek@steto.com adresinden bizlere bilgi verebilirsiniz. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman size sunulan elektronik kanallar vasıtası ile geri çekebilirsiniz.
• Görüntü Verisi
• Ses Verisi
Yapılan açıklamalar ışığında, yukarıda listelenen verilerin kişisel verileriniz olduğunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen şart ve ilkeler dâhilinde işleneceğini anladığınızı ve kabul ettiğinizi belirten açık rızanızı, onay kutucuğunu işaretleyerek beyan edebilirsiniz.