Hizmet Alan Üyelik Sözleşmesi

1.   GİRİŞ

1.1.   İşbu Kullanıcı Sözleşme (“Sözleşme”); Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Marmara Üniversitesi Sitesi Sosyal Tesis Konuk Evi Apartmanı No:151/1 Marmara Üniversitesi Teknopark 2 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, 241773-5 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Steto Sağlık Bilişim Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Steto”) tarafından http://www.steto.com alan adlı internet sitesi (“Website”) ve Steto tarafından belirlenen mobil uygulama benzeri platformlar (Website ile birlikte “Steto Platformu”) üzerinden sunulan servis ve ilgili diğer imkânlar dâhil olmak üzere, Steto Platformu’nun aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi, Üye ve Hizmet Alan (“Kullanıcı”) sıfatıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.

1.2.   İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Steto Platformu’na ziyaret, üye olma veya hizmet alma saiklerinden biriyle eriştiği andan itibaren Kullanıcı’nın tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın saikine göre kazanacağı Ziyaretçi, Üye veya Hizmet Alan sıfatlarına göre Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterebilecektir.


2.   TANIMLAR

2.1.   İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

Cihaz(lar): Kendi kategorisinde yer alan başlıca güncel internet tarayıcılarını çalıştırabilecek nitelikte olan, tercihen görüntülü görüşme ve konuşma özelliklerine sahip bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve sair elektronik cihaz(lar) anlamına gelecektir.

Hizmet Alan(lar): Hizmet Veren’e ilettiği görüşme talebi Hizmet Veren tarafından onaylanan kişiler anlamına gelecektir.

Hizmet Veren(ler): Steto Platformu’nda yer alan Kullanıcı Sözleşmesi doğrultusunda erişen ve Hizmet Veren Sözleşmesi doğrultusunda üyelik işlemlerini tamamlayarak hizmet sunma saikiyle Steto Platformu’nu kullanmaya başlayan kişiler anlamına gelecektir.

İçerik Sağlayıcı: İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

İnternet Kanunu: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.

Kullanıcı: Steto Platformu’nu ziyaretçi, üye, hizmet alan sıfatları ile çeşitli şekillerde kullanan kişiler anlamına gelecektir.

Mesai Saatleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve günleri saat 09.00 ve 17.00 arasındaki zaman dilimi anlamına gelecektir.

Steto Puanı: Üyelerin, tercih ettikleri Danışman ile gerçekleştirecekleri randevu hizmeti karşılığında ödeme aracı olarak kullanabilecekleri ve hesaplarına belirli bir ücret karşılığı tanımlanmış olan puanlar anlamına gelecektir.

Üye(ler): Steto Platformu üzerinden üyelik formunu doldurup gerekli işlemleri tamamlayarak hesap oluşturan ve Steto Platformu üzerinden Steto Puanı satın alarak Hizmet Veren’e görüşme talebi ileten kişiler anlamına gelecektir.

Yer Sağlayıcı:İnternet Kanunu kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

Ziyaretçi(ler): Steto Platformu’nu yalnızca ziyaret ederek Hizmet Verenler’i filtreleyerek özgeçmişlerini görüntüleyebilen ve Steto Platformu’nda dolaşım gerçekleştiren kişiler anlamına gelecektir.


3.   GENEL ŞARTLAR

3.1.   İşbu Sözleşme, detaylı tanımına yukarıda yer verilmiş olan Kullanıcı için geçerlidir ve Ziyaretçi, Üye ve Hizmet Alan tüm kişiler bu Sözleşme’ye tabi olacaktır.

3.2.   İşbu Sözleşme’nin, Kullanıcı tarafından Steto Platformu’na erişilmesinden itibaren ve Steto Platformu üzerinden çeşitli işlemlerin gerçekleştirilmesinden önce okunması gerekmektedir. 

3.3.   Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Steto Platformu’nda Kullanıcı sıfatıyla işlemler gerçekleştirilmemelidir. Kullanıcı’nın, Steto Platformu’nda işlem gerçekleştirmekle birlikte işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, İşbu Sözleşme’de yazılı şartların;

     3.3.1.   Steto Platformu’nda dolaşımına devam eden Ziyaretçi tarafından,

     3.3.2.   Steto Platformu’nda üyelik hesabı oluşturmayı tamamlayan Üye tarafından,

     3.3.3.   Steto Platformu üzerinden hizmet almaya devam eden Hizmet Alan tarafından kabul edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır.  

3.4.   Steto tarafından; zaman zaman Steto Platformu’nda Kullanıcı’ya ilişkin gerçekleştirilebilecek güncelleştirmeler de işbu Sözleşme kapsamında olup, Kullanıcı tarafından Steto Platformu’nun kullanımına ve/veya Steto Platformu içerisinde yer alan imkânlardan yararlanılmaya devam edilmesi; yapılan bu güncelleştirmelerin Kullanıcı tarafından zımni olarak onaylandığı anlamına gelir. Kullanıcı’nın aleyhine yapılan değişiklikler için Kullanıcı’dan ayrıca onay alınacaktır.

3.5.   Steto tarafından, işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel Sözleşme Steto Platformu üzerinden erişilebilir bir link vasıtası ile yayımlanacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut veya sonraki tüm Kullanıcılar güncellenmiş şartlara tabi olacaktır. 

3.6.   Yenilenen Sözleşme’nin;

     3.6.1.   Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, Steto Platformu’na erişim,

     3.6.2.   Üye tarafından kabul edilmemesi halinde, Steto Platformu’ndaki hesabın kullanımı,

     3.6.3.   Hizmet Alan tarafından kabul edilmemesi halinde, Steto Platformu üzerindeki hizmetlerin kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.


4.   STETO PLATFORMU

4.1.   Steto Platformu, Cihaz vasıtasıyla Steto Platformu’na erişen 

     4.1.1.   Ziyaretçi’nin; dolaşım sağlayabildiği, Hizmet Verenler’i filtreleyerek sorgulayabildiği ve Hizmet Verenler’in özgeçmişlerini görüntüleyebildiği,

     4.1.2.   Üye’nin; hesabına giriş yaparak Hizmet Verenler ile randevu sistemi üzerinden iletişime geçebildiği,

     4.1.3.   Hizmet Alan’ın; satın aldığı Steto Puanı karşılığında Hizmet Verenler ile yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşme sağlayabildiği ve Hizmet Verenler’i puanlayabildiği bir platformdur. 


5.   ZİYARETÇİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.   Ziyaretçi, Steto Platformu’na erişerek, Hizmet Verenler’i belirli kriterlere göre filtreleme ve Hizmet Verenler’in özgeçmişlerini görüntüleme hakkına sahiptir.

5.2.   Ziyaretçi, Steto Platformu’ndan yararlanabilmek amacıyla üye olmak ve Steto Platformu’ndan hizmet alma veya hizmet sunma saikiyle yararlanabilme hakkına sahiptir.

5.3.   Hizmet alma saiki ile üye olan Ziyaretçi, işbu Sözleşme’nin Üye ve gerektiğinde Hizmet Alan’a yönelik hükümlerine; Hizmet sunma saiki ile üye olan Ziyaretçi, Hizmet Verme Sözleşmesi’ne tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.   KULLANICILAR’IN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1.   Kullanıcı, Steto Platformu’na temin etmesi münhasıran kendi sorumluluğunda olan Cihazlar vasıtası ile ve geçerli bir internet bağlantısı yoluyla erişecektir.

6.2.   Kullanıcı Steto Platformu üzerinden sunulan hizmetin, tıbbi teşhis ve tedaviye yönelik bir hizmet olmadığını; yalnızca tıbbi bir danışmanlık hizmeti niteliğini haiz olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.3.   İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, Steto ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, Steto Platformu dâhilindeki metinleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4.   Kullanıcı, Steto’ya ait veya Steto ile ilişkilendirilebilecek içerik ve ortam sağlayıcılarına, internet sitelerine, mal veya hizmetlerine veya yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5.   Kullanıcı; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarma dâhil; Steto Platformu’nu sunucularını veya Steto Platformu’na bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; Steto Platformu’nun diğer kullanıcıların Cihazlar’ında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Kullanıcı; Steto Platformu üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma, müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Steto Platformu’nun bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir girişimde bulunamaz.

6.6.   İşbu Sözleşme;

     6.6.1.   Ziyaretçi tarafından Steto Platformu’na erişim durdurularak her zaman,

     6.6.2.   Üye tarafından üyeliğin kullanımı durdurularak her zaman,

     6.6.3.   Hizmet Alan tarafından hizmet alımı durdurularak her zaman sona erdirilebilecektir.


7.   ÜYELİK

7.1.   Ziyaretçi’nin, Steto Platformu’na üye olabilmesi için 18 (onsekiz) yaşından büyük olması gerekmektedir. 

7.2.   Ziyaretçi’nin Steto Platformu içerisinde sunulmuş olan imkânlardan yararlanabilmesi için gereken üyeliğin tamamlanması

isim,

soyisim,

elektronik posta adresi ve

cinsiyet 

verilerinin Steto Platformu’na verilerek ve bir parola belirlenerek hesap oluşturulmasıyla veya Ziyaretçi’nin sosyal medya hesabı vasıtası ile Steto Platformu’na giriş yapması ile meydana gelir.

7.3.   Ziyaretçi’nin üyelik işlemlerini tamamlayabilmesi için, Steto Platformu’na girdiği elektronik posta adresi bilgisinin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Elektronik posta adresinin doğru ve güncel olduğunu teyit etmek amacıyla elektronik posta adresine bir doğrulama maili gönderilecektir.

7.4.   Ziyaretçi’nin üyeliğini oluşturma yöntemi, üyelik oluşturabilmesi için gereken bilgiler ve bağlantı kurabileceği sosyal medya hesaplarının belirlenmesi Steto’nun inisiyatifindedir.


8.   ÜYELİK SONRASI İŞLEMLER

8.1.   Üyelik hesabına giriş için kullanılan parolanın unutulması halinde, Üye, hesap oluşturma aşamasında belirlediği elektronik posta adresine parola sıfırlama seçeneği gönderilmesini talep edebilecektir. 

8.2.   Üye, her zaman, Steto Platformu üzerindeki hesabına giriş yaparak profilindeki bilgilerini güncelleyebilecek ve Hizmet Alan Aydınlatma Metni’ne uygun olarak birtakım ek verileri profiline ekleyebilecektir. 

8.3.   Üye, Steto Platformu üzerinden Hizmet Verenler ile yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşme gerçekleştirmek için Steto Puanı satın alacaktır. Üye, Steto Puanı satın almaya ilişkin işlemlere dair detaylı bilgiye Ön Bilgilendirme Formu’ndan ve satın alma aşamasından önce karşısına çıkacak olan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden ulaşabilecektir. Satın almış olduğu Steto Puanı kullanarak Hizmet Veren’e görüşme talebi gönderen ve bu talebi Hizmet Veren tarafından onaylanan Üye, Hizmet Alan olarak adlandırılacak ve aşağıda Hizmet Alan’a ilişkin düzenlenmiş olan hükümlere tabi olacaktır. 


9.   ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1.   Üye, hesap oluştururken kendisinden talep edilen bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel olmasından münhasıran kendisi sorumludur.

9.2.   Üye, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca kendisi için işlem yapma hakkına sahip olup, işbu Sözleşme kapsamında yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez, Steto Platformu içerisinde yer alan üyelik hesabını kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz, hesap bilgilerini 3. kişilerle paylaşamaz.

9.3.   Sosyal medya hesap bilgileri ile Steto Platformu’na giriş yapan Üye, ilgili hesapların sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

9.4.   Üye, Steto’nun kendisine anlık bildirim mesajları göndermesine ilişkin onay vermeye veya mesaj gönderimini reddetmeye yetkilidir.

9.5.   Üye’nin Mesafeli Satış Sözleşmesi vasıtası ile aldığı Steto Puanı’na ilişkin olarak cayma hakkı ancak yüklemiş olduğu Steto Puanları Websitesi üzerinde kullanamaması halinde Steto’ya cayma talebinde bulunması halinde mümkün olacak olup; Üye, hesabına tanımlanan Steto Puanı iade etmek istemesi halinde, Steto ile irtibata geçerek ücret ödemesinin iadesi talebinde bulunabilir. Bu talebin yerine getirilmesi yalnızca Steto’nun inisiyatifindedir.

9.6.   Üye, Steto Platformu üzerinden Hizmet Verenler’i branş, uzmanlık alanı, adres, cinsiyet, Steto Puanı aralığı, görüşme süresi, görüşme tarihi gibi kriterlere göre filtreleyebilecektir. 

9.7.    Üye, hizmet almak istediği Hizmet Veren’in randevu sistemi üzerinden oluşturmuş olduğu takvime uygun olarak Hizmet Veren’e görüşme talebi iletebilecektir.

9.8.    Üye’nin acil müdahale gerektiren bir durum ile karşılaşması halinde Steto üzerinden danışmanlık alması uygun olmayıp, derhal tıbbi yardım almak amacıyla sağlık kuruluşlarına başvurması gerekmektedir. 

9.9.   Üye’nin görüşme talebi iletmesi ile görüşme talebi ilettiği Hizmet Veren’in hizmet bedeli karşılığında belirlenen Steto Puanı, Üye’nin Steto Puanı bakiyesinden düşülecektir.

9.10.   Üye’nin görüşme talebi, Hizmet Veren tarafından kabul veya reddedilebilecektir. 

9.11.   Üye’nin görüşme talebinin, 

     9.11.1.   Talebin, Mesai Saatleri’nde Hizmet Veren’e ulaşması durumunda 1 (bir) saat içerisinde,

     9.11.2.   Talebin, Mesai Saatleri haricinde Hizmet Veren’e ulaşması durumunda ise, takip eden iş günü saat 11.00’a kadar yanıtlanacaktır.

9.12.   Hizmet Veren tarafından görüşme talebinin onaylanmaması halinde, bakiyeden düşen Steto Puanı Üye’ye Steto Puanı cinsinden iade edilecektir.

9.13.   Üye’nin görüşme talebinin Hizmet Veren tarafından onaylanması Üye, Hizmet Alan olarak adlandırılacak ve aşağıda Hizmet Alan’a ilişkin düzenlenmiş olan hükümlere tabi olacaktır. 


10.   HİZMET ALAN’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

10.1.   Hizmet Alan, kabul edilen görüşme taleplerini profili üzerinden takip edebilecektir. İlaveten görüşme zamanı, Hizmet Alan’a elektronik posta / kısa mesaj bildirimi ile hatırlatılabilecektir. 

10.2.   Görüşmenin, görüşme zamanında başlatılabilmesi için Hizmet Veren tarafından yapılan görüşme çağrısının Hizmet Alan tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

10.3.   Hizmet Alan, kendisine yapılan görüşme çağrısını haklı bir neden belirterek reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda, bakiyesinden düşen Steto Puanı kendisine iade edilecektir.

10.4.    Hizmet Alan’ın görüşme çağrısını herhangi bir haklı neden belirtmeksizin reddetmesi veya yanıtlamaması halinde bakiyesinden düşen Steto Puanları iade edilmeyecektir. 

10.5.    Çağrının Hizmet Alan tarafından kabul edilmesi fakat teknik aksaklıklar sebebiyle görüşmenin gerçekleştirilememesi veya çağrının teknik aksaklıklar nedeniyle yanıtlanamaması veya reddedilmesi durumunda Hizmet Alan durumu Steto’ya bildirmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda görüşmenin teknik aksaklıktan dolayı yapılamadığının veya çağrının teknik aksaklıktan dolayı yanıtlanamadığının veya reddedildiğinin Steto tarafından tespit edilmesi üzerine, Hizmet Alan’ın bakiyesinden düşen Steto Puanı kendisine iade edilecektir.

10.6.    Hizmet Alan kendisine yapılan görüşme çağrısını önceden Hizmet Veren tarafından belirlenen görüşme süresi boyunca her zaman kabul edebilecek olup, görüşme süresi boyunca görüşmeye dilediği zaman katılma ve görüşmeden dilediği zaman ayrılma ve tekrar katılma imkanına sahip olacaktır; görüşme çağrısının kabul edilmesiyle Hizmet Veren ile arasında canlı bağlantı sağlanarak görüşme başlayacak ve görüşme süresinin bitmesi ile birlikte görüşme kendiliğinden sona erecektir. 

10.7.   Hizmet Alan’ın kendisine yapılan görüşmenin; yazılı, sesli ve/veya görüntülü nitelikte olmasına karar verme hakkı mevcuttur.

10.8.   Hizmet Veren’in sesli ve/veya görüntülü görüşmeye açık rıza vermemiş olduğu hallerde Hizmet Alan, görüşmenin sesli ve/veya görüntülü yapılması talebinde bulunamayacak, görüşmenin bu şekilde yapılamamasından ötürü oluşan taleplerini Steto’ya iletemeyecektir.

10.9.    Hizmet Alan, Steto’nun kendisine anlık bildirim mesajları göndermesine ilişkin onay vermeye veya mesaj gönderimini reddetmeye yetkilidir.

10.10.   Hizmet Alan, Hizmet Veren ile olan görüşmelerinde ve mesajlaşma içeriğinde; ırk, din, cinsiyet, cinsel tercihleri gibi ayrımcılık yaratabilecek, hakaret edici, şiddet içerikli, üçüncü kişilerin gizlilik hakkını ihlal eden söylem ve yaklaşımlar dâhil, hukuka, genel ahlaka aykırı ifadelere yer vermemeli ve toplumu veya diğer Hizmet Alanlar ile Hizmet Verenler’i rahatsız edici davranışlarda bulunmamalıdır. 


11. STETO’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

11.1.   Steto, İnternet Kanunu uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.

11.2.   Steto, Steto Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecek olup, Steto’nun bahsi geçen konulara ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

11.3.   Steto, Üye’nin satın aldığı Steto Puanı kapsamında Üye’nin kendisine ödediği bedel karşılığında fatura düzenlemek ve faturayı Üye’ye iletmekle yükümlüdür.

11.4.   Steto, Ziyaretçi’nin Hizmet Verenler’i filtreleyebilmesini ve Hizmet Verenler’in özgeçmişlerini görüntüleyebilmesini sağlamaya yönelik gereken çabayı göstermekle yükümlüdür.

11.5.   Steto, Üye’nin randevu takvimi görüntüleyebilmesini, Steto Puanı satın alabilmesini ve Hizmet Veren’e görüşme talebi iletebilmesini sağlamaya yönelik gereken çabayı göstermekle yükümlüdür.

11.6.   Steto, Hizmet Alan’ın görüşmeleri gerçekleştirmesi için gereken teknik altyapıyı sağlamakla ve olası bir teknik aksaklık durumunda bu aksaklığın giderilmesi için çaba göstermekle yükümlüdür. 

11.7.   Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında gerçekleşecek görüşmeler esnasında Hizmet Alan’a ve Hizmet Veren’e ait hiçbir veri Steto tarafından kayıt altına alınmayacaktır.

11.8.   Üye’nin ve Hizmet Alan’ın onayı doğrultusunda Steto, Üye’nin ve Hizmet Alan’ın Steto Platformu’nu kullanımına ilişkin anlık bildirim mesajlarını Üye ve Hizmet Alan’a gönderebilecektir.

11.9.   Steto herhangi bir zamanda Steto Platformu’nun çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, Steto Platformu’nda teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir veya Steto Platformu kullanımını tamamen durdurabilir.

11.10.   Steto, Üye’nin üyeliğini kaldırma talebini mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirecektir. 

11.11.   Steto, Steto Platformu’nun içeriğini, kullanım şeklini, üyelik için gereken bilgileri, hesap türlerini, ödeme yöntemlerini ve Steto Platformu’na dair sair hususları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kapsamda Steto, halihazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilir, ek hizmetler sunabilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir.  Steto, ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilir, hali hazırda ücretli olan hizmetlerin ücretini güncelleyebilir veya bunları ücretsiz hale getirebilir. 

11.12.   Kullanıcı’nın kendisine sunulan imkânları öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; Steto, tek taraflı olarak Kullanıcı’nın Steto Platformu’nu kullanımını veya Steto Platformu içerisindeki üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir. Steto, Hizmet Alan’a ilişkin ve Hizmet Verenler tarafından kendisine iletilmiş şikâyet kayıtlarını inceleyerek, ahlak dışı iletişim ve uygunsuz içerik paylaşımları dâhil ve bunlarla sınırla kalmamak üzere her türlü uygunsuz davranış kriterleri üzerinden kayıtları değerlendirerek, gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir. Belirtmek gerekir ki Steto, söz konusu Hizmet Alan’ı bir daha üye olamayacak şekilde Steto Platformu’ndan uzaklaştırabilecektir.

11.13.   Steto; işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu her türlü hak, yetki, borç ve yükümlülüklerini, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile her zaman, kısmen veya tamamen üçüncü kişi ve/veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.

11.14.   Steto’nun üyelik için verilen bilgilerin işbu Sözleşme’de belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığını denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye’nin bu şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, Steto’nun üyeliği silme hakkı saklıdır.

11.15.   Steto, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.


12.   SORUMSUZLUK

12.1.   Steto; Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında gerçekleşecek olan görüşmeler dâhil ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü iletişim/etkileşim faaliyetine dâhil olamayacağı gibi bu iletişimden kaynaklanan problemlerin, zararların ve başkaca taleplerin muhatabı olmayacaktır. Bu doğrultuda belirtmek gerekir ki, bahsi geçen iletişim/etkileşim faaliyetleri çerçevesinde Steto, İçerik Sağlayıcı sıfatını haiz olmayıp yalnızca Yer Sağlayıcı konumundadır. Hizmet Alanlar ile gerçekleştirilecek tüm iletişim faaliyetleri, Hizmet Veren tarafından sağlanmaktadır. Steto, Yer Sağlayıcı sıfatı doğrultusunda yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Bu kapsamda; Steto’nun sorumluluğu, kendisine iletilecek olası bildirimler doğrultusunda İnternet Kanunu’na uygun gerekli adım ve tedbirleri alma ile sınırlıdır.

12.2.   Steto, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, Steto Platformu’nun kullanımına ilişkin Kullanıcı’nın ihmal ve davranışlarıyla bağlı değildir.

12.3.   İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Steto’nun sorumluluğu dışında olup ve Sözleşme’ye aynı şekilde yansıtılacaktır.

12.4.   Hesap oluşturma esnasında belirlenmiş olan bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan Steto sorumlu tutulmayacaktır.

12.5.   Hizmet Veren’in, Üye’nin ve Hizmet Alan’ın hesabını devretmesi ve 3. kişilere kullandırması sonucu uğranılan/uğranabilecek olan zararlardan Steto doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir.

12.6.   Kullanıcı’nın kendisine ait olmayan veya Steto Platformu’nu kullanmaya uygun olmayan Cihazlar vasıtasıyla Steto Platformu’na erişim sağlaması ve bu nedenle herhangi bir kişinin maddi ve/veya manevi zarara uğraması halinde, oluşacak bütün zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

12.7.   Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında gerçekleşen görüşmeler esnasında görüntü/ses kaydı alınması veya başka verilerin kayıt alına alınması ve alınan bu kayıtların aktarıma konu olması halinde, bu husus tamamen kayıt alan ve/veya paylaşan tarafın sorumluluğunda olup, bu husustan Steto sorumlu tutulmayacaktır.

12.8.    Hizmet Alan’a Hizmet Veren tarafından yapılan sağlığın korunmasına ve geliştirilmesine yönelik bilgilendirmelerin tıbbi teşhis ve tedavi niteliğinde olmasından Steto sorumlu tutulmayacaktır.

12.9.   Acil müdahale gerektiren bir durum ile karşılaşılması halinde Steto tarafından danışmanlık hizmeti verilemeyecek olup,    böyle bir durumda Üye’nin derhal sağlık kuruluşuna başvurması gerekecek, görüşmenin yapılamamasından veya acil müdahale özelliği bulunmamasından kaynaklanan olumsuz bir durumdan Steto sorumlu tutulmayacaktır. 

12.10.    Steto; Hizmet Veren’in sağlığın korunması ve geliştirilmesi kapsamındaki beyanlarının doğruluğunu, eksiksizliğini, hatasızlığını ve yararlılığını garanti etmemektedir. Hizmet Verenler ile yapılan görüşmelerin, Hizmet Alan bakımından yönlendirici ve/veya belirli bir karar verdirecek nitelikle olması halinde, söz konusu Hizmet Veren’in gerçeğe aykırı, yanlış ya da yanıltıcı ifadeleri dâhil hiçbir beyanından, bu ifadeler sonucu Hizmet Alan tarafından verilen karar ve bu kararların sonuçlarından Steto sorumlu tutulmayacaktır. 

12.11.   Steto ve Kullanıcı; doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedenleriyle Sözleşme’deki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememelerinden, geciktirmelerinden sorumlu olmayacaktır.


13.   MUHTELİF HÜKÜMLER

13.1.   Steto tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Ziyaretçi’ye ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Steto Platformu üzerinden erişilebilecek olan Steto Platformu Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Ziyaretçi, Steto Platformu’nda dolaşım gerçekleştirmeden önce Steto Platformu Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür. 

13.2.   Steto tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Üye ve Hizmet Alan’a ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Steto Platformu üzerinden erişilebilecek olan Hizmet Alan Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kendilerine ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Üye ve Hizmet Alan, Steto Platformu’nda yer alan Hizmet Alan Aydınlatma Metni vasıtası ile aydınlatılmıştır. 

13.3.   Steto, Steto Platformu üzerinden gerçekleştirilecek görüntülü ve sesli görüşmeler bakımından işlenecek olan Hizmet Alan’ın görüntü verisi ve ses verisini yalnızca Hizmet Alan’ın bu konudaki açık rızasına bağlı olarak işlemektedir. 

13.4.   İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

13.5.   İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları yalnızca referans amaçlı olup, Sözleşme’nin yorumunu veya anlaşılmasını etkilemeyecektir.

13.6.   Kullanıcı, Steto Platformu’nun kullanımı veya işbu Sözleşme doğrultusunda gerçekleştireceği soru ve bildirimleri için destek@steto.com adresine elektronik posta göndererek Steto’ya ulaşabilecektir.